MUDr. Marek Honka (*1970)
Po ukončení studia na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1995 nastoupil na Interní kliniku FN Ostrava, kde pracoval až do roku 2011. V průběhu této doby složil atestační zkoušky z Vnitřního lékařství (1998), Diabetologie (2001) a Endokrinologie (2004). Od roku 2011 pokračoval v činnosti jako asistent na 2. LF Univerzity Karlovy a zároveň pracoval jako lékař diabetolog a endokrinolog na Interní klinice FN v Motole. Od roku 2014 se v plném rozsahu zaměřil na ambulantní práci v soukromém zařízení a využil všech dosažených specializací pro poskytování zdravotních služeb v regionu Hlučína. V rámci své každodenní práce v diabetologické ambulanci čerpá ze zkušeností nabytých na pozici lektora IPVZ pro obor diabetologie v období 2005-2011.

Zdravotní sestra: Irena Kozelská
Má dlouholeté zkušenosti z práce ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde pracovala jak v ambulantním provozu, tak i na jednotce intenzivní péče. Je tak velmi dobře připravena na úskalí při odběrech krve ze žíly. Díky svým zkušenostem zvládne i péči o chronického pacienta a je schopna asistovat i při řešení akutních stavů u interních onemocnění. V diabetologické péči pravidelně a systematicky klientům radí a pomáhá při nastavení inzulínových aplikátorů, glukometrů a další techniky.