MUDr. Marek Honka (*1970)
Po ukončení studia na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1995 nastoupil na Interní kliniku FN Ostrava, kde pracoval až do roku 2011. V průběhu této doby složil atestační zkoušky z Vnitřního lékařství (1998), Diabetologie (2001) a Endokrinologie (2004) a v letech 2005-2011 vedl diabetologické centrum Interní kliniky FN Ostrava. V roce 2011 získal místo asistenta na 2. LF Univerzity Karlovy a pracoval jako lékař diabetolog a endokrinolog na Interní klinice FN v Motole do roku 2014. V předchozím období se kromě pedagogické práce na lékařských fakultách věnoval i činnosti lektora IPVZ pro obor diabetologie (2005-2011) a vzdělával se několika zahraničních pracovištích (Kodaň, Vídeň a Bournemouth Diabetes and Endocrine Center ve Velké Británii).

Zdravotní sestry