Léčebná péče v našem zařízení je hrazena z veřejného zdravotního pojištění většinou zdravotních pojišťoven regionu (viz odkaz zdravotní pojišťovny). V ostatních případech (klient pojištěný u nesmluvní zdravotní pojišťovny nebo osoba bez uzavřeného zdravotního pojištění v ČR) budou poskytované zdravotní služby vyrovnány formou přímé platby, přičemž ceny za léčebné či diagnostické úkony jsou smluvní.

Stanovení cen vychází ze seznamu zdravotních výkonů (vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR), kdy v rámci kalkulace používáme běžné nastavení zdravotních pojišťoven 1 bod = 1,10 Kč.