V rámci interní ambulance poskytujeme našim klientům zdravotnické služby se speciálním zaměřením na poruchy oběhového systému a poruchy metabolismu tuků (především zvýšených hladin cholesterolu). Zajišťujeme pro nemocné předoperační vyšetření a záznamy EKG. Naší velkou výhodou je možnost neprodleného vyšetření vzorků krve a moči ve vedlejší laboratoři, což značně urychluje diagnostiku. Totéž platí o spolupráci s rentgenovým pracovištěm polikliniky Hlučín, které nám mimořádně rychle poskytne výsledky RTG vyšetření. Pro určité typy onemocnění provádíme potřebné dietní konzultace. Ultrazvuková vyšetření břicha v případě potřeby provádíme přímo v naší ambulanci, nebo ve zvláštních případech odesíláme nemocné na specializovaná pracoviště. Spolupracujeme s kardiologickými pracovišti Městské nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava. Intenzivní spolupráce je ovšem nastavena i s řadou dalších pracovišť a odborných ambulancí.