V rámci diabetologické péče se věnujeme diabetu (cukrovce) v celé její šíři tj. diagnostice (vyloučení/potvrzení) přítomnosti diabetu, léčbě všech typů diabetu tzn. léčíme i osoby s diabetem 1. typu a nemocné s cukrovkou při nemocech slinivky břišní či pooperačních stavech. Pečujeme i o těhotné ženy s diabetem a spolupracujeme s regionálními gynekologickými pracovišti při řešení těhotenského diabetu. Ve spolupráci s dalšími odborníky se zabýváme i léčbou komplikací, které mohou u diabetu vzniknout. Hlučínsko nabízí široké možnosti pro pohybové aktivity všech věkových skupin obyvatel proto provádíme pečlivá školení o možnostech pohybové aktivity + individuální konzultace o životosprávě a úpravách stravování. V rámci léčby metabolických poruch řešíme i oblast obezity a ke snížení hmotnosti hledáme individuálně nejvhodnější a účinný preparát. Zajišťujeme péči i pro osoby nastavené na léčbu inzulínovou pumpou a používáme pro nemocné s diabetem 1. typu monitorování prostřednictvím systému FreeStyle Libre.